Bảng chữ cái của mỗi ngôn ngữ luôn là những điều căn bản đầu tiên mà bạn phải học và nên học, trong tiếng Anh thì việc học bảng chữ cái cũng không quá khó, tuy nhiên có một số chữ có thể hơi khó phát âm hoặc dễ quên như q, h, w, G

Các bạn có thể dựa vào bảng phiên âm sau đây


Chữ q, h, k, g, p, w đọc là gì


Cách đọc bảng chữ cái A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z;