Bàn, ghế hình chữ cái A, B, C hay bánh xà phòng toàn chữ là những đồ vật được thiết kế hết sức độc đáo.


Ghế.
Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Ghế với đủ hình dạng chữ cái khác nhau.