kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Mọi người giải giúp mình hai bài Pascal này với ạ, mình đang cần lắm

 1. #1
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 91651
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Mọi người giải giúp mình hai bài Pascal này với ạ, mình đang cần lắm

  Bài 1. Anh (chị) hãy viết chương trình Pascal có tổ chức chương trình con thực hiện các yêu cầu sau:
  1) Nhập một mảng có n phần tử (n £ 30) là các số nguyên dương, biểu thị lượng mưa của n ngày liên tục
  2) Đưa lên màn hình số thứ tự của những ngày có lượng mưa lớn hơn lượng mưa trung bình của n ngày.
  v Anh/chị hãy vận dụng một phương pháp dạy học phù hợp để dẫn dắt học sinh giải quyết yêu cầu 2 của bài tập trên đây.
  Bài 2: Anh (chị) hãy viết chương trình Pascal có tổ chức chương trình con thực hiện các yêu cầu sau:
  1) Nhập hai số nguyên dương a và n (n £ 30)
  2) Đưa lên màn hình giá trị của biểu thức sau:
  s=a +2!/a2 +3!/a3 +...+n!/an
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Mọi người giải giúp mình hai bài Pascal này với ạ, mình đang cần lắm

  Bài 1 đâu có phức tạp. Bạn tìm giá trị trung bình rồi xem phần tử nào lớn hơn thì in ra.
  Bài 2: giới hạn của số a là bao nhiêu vậy bạn? Có thể tính giá trị i/a, với i từ 1 tới n. Bài này e là phải xử lý số lớn.