Hiện tại em đang xài Giả lập Android Koplayer, mà mỗi khi bật lên là nó hiện ra thế này:
CÁC BẠN NÀO BÍT CÁCH SỬA THÌ GIÚP MK VỚI Ạ. THANK CÁC BẠN NHÌU Ạ.