Xe nhìn cũng đẹp, màu thì có 3 màu cũng khá truất's , xe này đi đường xa thì tốt rồi, vì lực xe chạy nhanh và cũng khá bốc