Cách xóa đường viền xung quanh file word 2003 2007 2010 2013, đường chấm chấm đứt nét quanh văn bản word

Đôi khi trong khi soạn thảo văn bản, vô tình bạn bấm nhấm chức năng nào đó hoặc sử dụng 1 máy tính khác, hoặc download file trên mạng có những thiết lập bạn không biết điều chỉnh sao trong đó có chức năng đường viền chấm chấm quanh văn bản suốt file word, ví dụ như ở hình này có 2 đường viền ở trên header và đường viền trong nội dung văn bản chức năng để căn lề văn bản theo điều chỉnh trên ruler.

Tuy nhiên thực tế chức năng này không cần thiết và dễ gây ức chế bạn muốn bỏ đi thì có thể làm theo hướng dẫn sau:

Cách xóa đường viền xung quanh file word, đường chấm chấm quanh văn bản word

Trước tiên vào File --> Options các phiên bản word 2007 2010 2016 cũng làm tương tự còn bài viết này mình làm trên 2013

Cách xóa đường viền xung quanh file word, đường chấm chấm quanh văn bản word

Tiếp tục chọn Advanced -->Bỏ check tại phàn Show text boundaries

Cách xóa đường viền xung quanh file word, đường chấm chấm quanh văn bản word

Sau đó chọn OK, bạn sẽ thấy kết quả là đường viền bo xung quanh văn bản không còn nữa
Cách xóa đường viền xung quanh file word, đường chấm chấm quanh văn bản word


Đối với phiên bản word 2003 các bạn vào Format --> Tools --> View --> Uncheck trong phần Text boundaries

Cách xóa đường viền xung quanh file word, đường chấm chấm quanh văn bản word

Ngoài ra với dạng chức năng boder bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để bỏ đường viên: Cách tạo/xóa bỏ đóng khung đường viền trong word 2007 2010 2013 - Border