Mặc định excel luôn có các đường lưới liền nét để phân chia giữa các ô với nhau để người dùng thuận thao tác và làm việc không bị nhầm dữ liệu, tuy nhiên thực tế khi làm việc nhập liệu hoặc xử lý xong thì những đường kẻ ô dọc ngang này có thể làm mọi người rối mắt và khó chịu.

Và khi đó nhiều người sẽ có nhu cầu bỏ các đường kẻ này đi và chỉ hiện màu trắng như bên word, phần thông tin có văn bản thì bạn chọn border để vẫn phân chia ô bình thường.

Hướng dẫn cách xóa đường kẻ ô dọc ngang trong excel, xóa ô, đường lưới Gridlines


Thực tế thì có thể có rất nhiều cách để làm việc này trong đó có những cách thủ công và không chuẩn hóa như, gộp những ô không dùng lại thành màu trắng, bôi đen các ô sau đó chọn Fill khác. Nhưng không cần phải làm như vậy bạn có thể dễ dàng xóa ẩn các đường gridlines này đi bằng cách sau.

Cách 1: Vào tab View --> uncheck phần Gridlines

Hướng dẫn cách xóa đường kẻ ô dọc ngang trong excel, xóa ô, đường lưới Gridlines


Cách 2: Vào Page Layout --> Bỏ check phần View trong Gridlines

Hướng dẫn cách xóa đường kẻ ô dọc ngang trong excel, xóa ô, đường lưới Gridlines

Và bây giờ bạncó thể theo dõi kết quả toàn bộ các đường của file excel đều được ẩn đi thành màu trắng, bạn có thể dễ dàng xem và xử lý hơn

Xem thêm: Hướng dẫn cách gộp ô trong excel 2003 2007 2010 2013 nhanh nhất