Cách đặt mật khẩu Password bảo vệ cho Macro VBA trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016, cách viết code VBA cho excel như thế nào, đặt set pass cho VBA như thế nào, Cài password cho Modulde hay Macro như thế nào, hướng dẫn cách phá mật khẩu vba wordbook worksheet

Xem thêm
Cách đặt mật khẩu cho Excel 2010 2013 2007 2003

Microsoft Office Excel cho phép người dùng đặt mật khẩu - password cho bản tính và trang tính, bên cạnh đó nó cũng cho người dùng đặt pass cho code VBA (macro trong Excel) nữa đấy. Việc đặt mật khẩu như này sẽ hạn chế được việc xem nội dung code VBA nhưng vẫn chạy được các Macro hoặc đặt pass cho cả việc chạy luôn.

Cách làm như sau:
Bạn gõ 1 đoạn code VBA bất kì để test thử. Trong cửa sổ VBA Editor, chọn menu Tool -> VBAProject Properties…

Cách đặt mật khẩu Password bảo vệ cho Macro VBA trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016


Sang Tab Protection, rồi tick vào ô Lock project for viewing. Nhập pass 2 lần vào 2 ô bên dưới, nhấn OK là được

Cách đặt mật khẩu Password bảo vệ cho Macro VBA trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016


Thoát ra có lưu lại. Mỗi khi bạn mở cửa sổ VBA Editor bằng phím nóng Alt + F11 và kích chọn vào module của chính nó, bạn sẽ phải nhập đúng pass mới có thể xem được nội dung của Module này.

Cách đặt mật khẩu Password bảo vệ cho Macro VBA trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016


Nếu bạn muốn đặt password bảo vệ trước khi chạy Macro, sử dụng đoạn code bên dưới:
Mã:
Dim password As Variant
password = Application.InputBox(“Nhập mật khẩu”, “Mật khẩu cho VBA”)

Select Case password
Case Is = False
‘do nothing
Case Is = “XXX”
Range(“A1”).Value = “Đây đúng là mật khẩu :v”
Case Else
MsgBox “Mật khẩu sai”
End Select
Khi bạn kích vào command button được gán Macro trên thì sẽ có 1 hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn nhập password
Chỉ khi bạn nhập đúng pass là XXX thì Macro đó mới được thực thi. Còn nhập sai thì sẽ có thông báo "Mật khẩu sai" mà thôi.