Có ai có bộ tài liệu quy hoạch động của Nguyễn Khắc Nho không ạ??? Em tìm hoài mà không thấy, thấy sách hay quá mà không ai share hết.