Khi bạn làm việc 1 văn bản excel có rất nhiều sheet lên tới hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm, nhưng bạn chỉ cần dùng 1 hoặc 1 số sheet và không cần các sheet còn lại, bạn muốn xóa nhanh các sheet không cần thiết đó thay vì phải chọn từng sheet và xóa thì có thể làm theo hướng dẫn sau đây.

TH1: Xóa nhiều sheet chỉ giữ lại 1 vài sheet thì các bạn click chọn Sheet đầu tiên và nhấn giữ phím Shift + click vào sheet cuối cùng, nếu sheet không hiển thị hết thì click vào nút mũi tên tham gia và giữ để excel hiển thị sheet cuối cùng. Sau đó click vào SHeet cuối cùng đó(vẫn giữ sheet)

Hướng dẫn cách xóa nhiều sheet excel cùng 1 lúc nhanh

Sau khi chọn hết được tất cả các sheet các bạn chỉ việc nhấn và giữ Ctrl và click vào những sheet bạn muốn giữ lại, để giữ lại các sheet này

Hướng dẫn cách xóa nhiều sheet excel cùng 1 lúc nhanh

Ví dụ ở đây mình chỉ cần giữ lại sheet4 và sheet6

Hướng dẫn cách xóa nhiều sheet excel cùng 1 lúc nhanh

Sau đó click chuột phải vào Sheet đã chọn và nhấn nút Delete để xóa các sheet đã chọn

Hướng dẫn cách xóa nhiều sheet excel cùng 1 lúc nhanh

TH2: Trog trường hợp các bạn chỉ xóa 1 vài sheet thì chỉ cần nhấn và giữ Ctrl + click chọn những sheet muốn xóa và click chuột phải chọn Delete để xóa nhanh cách sheet này

Xem thêm: Hướng dẫn cách copy sheet trong excel sang file Excel khác 2007 2010 2013