Mặc định trong excel khi bạn nhập số điện thoại nó sẽ tự dịnh dạng theo kiểu NUmber và mất ố 0 ở đằng trước, vì thế nếu nhập điện thoại bạn cần định dạng cột điện thoại là Text hoặc dùng dấu nháy đơn ' trước khi nhập trong trường hợp nhập số lượng ít. Con trong trường hợp bạn xem các file trên mạng hoặc danh sách nào đó có cả hàng ngàn số điện thoại muốn thêm số 0 trước số điện thoại bạn có thể làm cách nối chuỗi CONCATENATE

Ví dụ ở đây mình xử lý ở ô D6 mình sẽ làm như sau
=CONCATENATE("0",D6)

Hướng dẫn cách thêm số 0 trước số điện thoại trong excel 2007 2010 2013 2003

Sau đó copy công thức tới các ô con lại và kết quả sẽ như sau

Hướng dẫn cách thêm số 0 trước số điện thoại trong excel 2007 2010 2013 2003


Xem thêm: Cách đánh thêm số 0 ở đầu trong excel trước dãy số