KHi làm việc với excel rất có thể nhiều bài toán sẽ yêu cầu bạn hoặc bạn phải thực hiện việc đếm chuỗi ký tự để phục vụ cho 1 số hàm khác như vlookup, tìm kiếm, sắp xếp(sort). Và LEN sẽ là hàm giúp bạn điều này khá đơn giản, cú pháp của hàm LEN cũng rất dễ chỉ cần bạn nhập vào ô cần đếm nó sẽ trả về số ký tự trong chuỗi, kể cả ký tự khoảng trắng.

Ví dụ ở đây mình cần đếm chiều dài của chuỗi là số điện thoại để lọc ra những số không đúng. SỐ điện thoại thường chỉ có chiều dài 10 hoặc 11 số. Mình sẽ dùng hàm LEN và nhập ô cần đếm vào
Hàm đếm chiều dài chuỗi, ký tự trong Excel - LEN


Kết quả sẽ ra như sau, không đúng với yêu cầu của mình để lọc, vì hàm LEN đếm cả khoảng trắng, còn trong trường hợp không có khoảng trắng thì thường sẽ đúng với yêu cầu

Hàm đếm chiều dài chuỗi, ký tự trong Excel - LEN


KHi đó các bạn cần kết hợp thêm hàm SUBSTITUTE để xóa hết cả khoảng trắng trước khi đếm

Hàm đếm chiều dài chuỗi, ký tự trong Excel - LEN


Và kết quả sẽ là, chúng ta sẽ chỉ có những số có 10 và 11 ký tự

Hàm đếm chiều dài chuỗi, ký tự trong Excel - LEN

Còn rất nhiều trường hợp khác các bạn có thể đếm số ký tự trong chuỗi kết hợp một số hàm khác, bạn có thể post yêu cầu cụ thể của bài toàn lên vforum để được hướng dẫn nhé

Xem thêm: Hàm xóa bỏ khoảng trắng trong Excel - Cách dùng TRIM, SUBSTITUTE