Trung tâm tư vấn và can thiệp sớm Bắc Ninh số 38-Chế Lan Viên - Ninh xá- Tp Bắc Ninh
- Chuyên can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ:
- Down
- Tự kỷ
- Chậm nói
- Chậm phát triển
- Tăng động
Trung tâm có các giáo viên giỏi chuyên môn và nhiều kinh nghiệm dạy ngôn ngữ,nhận thức,hành vi.

Hotline: 0979 089 091