Cách ẩn hiện thực đơn Menu File, các thanh công cụ Toolbar trong AutoCAD 2010, cách lấy lại thanh công cụ trong autocad như thế nào, bị mất thanh công cụ chức năng Word Excel Office Powerpoint

Thông thường chúng ta vẫn có thói quen sử dụng tất cả các thanh công cụ và menu trong AutoCAD bao gồm thanh Menu bar, Draw, Layer, Modify, Properties, Standard, Styles, ... Việc bật tất cả các thanh công cụ hay dùng lên có ưu điểm là tiện lợi, cần cái này là có cái ấy, mặt khác để hiển thị nhiều quá thì không gian làm việc sẽ bị thu bé lại. Nếu chẳng may bạn táy máy mà bị mất 1 trong những thanh công cụ hay dùng, bài viết dưới sẽ chỉ cho các bạn cách lấy lại chúng.

Giao diện bình thường, đầy đủ menu bar và các thanh công cụ khác

Cách ẩn hiện thực đơn Menu File, các thanh công cụ Toolbar trong AutoCAD 2007 2010 2016 2017

Chuột phải vào phần nền phía sau Menu File, bỏ tick ở Show Menu Bar thì thanh này sẽ biến mất

Cách ẩn hiện thực đơn Menu File, các thanh công cụ Toolbar trong AutoCAD 2007 2010 2016 2017

Để hiện lại bạn cần nhấn vào Nút mũi tên xuống ở cuối thanh tiêu đề AutoCAD, chọn Show menu bar 1 lần nữa là nó sẽ hiện lên.

Cách ẩn hiện thực đơn Menu File, các thanh công cụ Toolbar trong AutoCAD 2007 2010 2016 2017

Kết quả sau khi chọn đúng

Cách ẩn hiện thực đơn Menu File, các thanh công cụ Toolbar trong AutoCAD 2007 2010 2016 2017

Ngoài ra với các thanh công cụ Toolbar khác, chuột phải vào phần nền trống, chọn mục AutoCAD, tick vào những thanh công cụ muốn cho hiện ra là được.

Cách ẩn hiện thực đơn Menu File, các thanh công cụ Toolbar trong AutoCAD 2007 2010 2016 2017