Xa xa một đám ồn ào,
các ông đang cãi : Người nào bé hơn?
Có ông văng bọt hùng hồn :
” Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
Vợ tôi thì thích mê tơi
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày ”
Ông kia gân cổ nói ngay :
” Của tôi cực bé, gọn tay dể cầm
Cô em gái vợ khoái thầm
Ghé tai nó cứ xì xầm mượn… chơi ”
Ông khác ngoác miệng chen lời :
” Của tôi khỏi nói, thôi rồi bé teo
Em hàng xóm cứ mè nheo
Anh cho em thử… kỳ kèo ỉ ôi ”
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
Các ông kẻ móc, người moi ra ngoài…
......
Thì ra là cái ” Mô-bai ”
Điện thoại đời mới mảnh mai, điệu đời…

Các bạn nghĩ j`? Lạy chúa tôi tha tội cho những người có lối suy nghĩ không đứng đắn