Mấy hôm nay xem trên mạng hoang mang quá, mấy chế cứ báo mất tài khoản các kiểu cũng lo.
Có chế bạn mình kêu bảo mật 2 lớp đi mà chả biết cái vẹo gì, lên mạng xem thì toàn hướng dẫn bằng tiếng anh. Chán hẳn.
Chế nào hướng dẫn mình với, cụ thể thì càng tốt nha. Mình gà lắm luôn