Microsoft phát hành bản cập nhật build 15063.138 cho Windows 10 Creator update


Hôm nay, Microsoft phát hành gói cập nhật KB4015583 - bản cập nhật đầu tiên được phát hành cho người dùng Windows 10 creators update phiên bản 1703. Nó bao gồm các bản sửa lỗi cho Khu vực múi Giờ và cập nhật bảo mật cho Scripting Engine, Internet Explorer, Microsoft Edge, .NET Framework, Windows OLE, và nhiều hơn nữa.

Changelog
  • Đã giải quyết vấn đề múi giờ cập nhật.
  • Cập nhật bảo mật cho Scripting Engine, libjpeg image-processing library, Hyper-V, Windows kernel-mode drivers, Adobe Type Manager Font Driver, Internet Explorer, Graphics Component, Active Directory Federation Services, .NET Framework, Lightweight Directory Access Protocol, Microsoft Edge và Windows OLE.

Truy cập vào liên kết này để có thông tin đầy đủ.

Để nâng cấp lên Build 15063.138 cho Win 10 Creators Update. Hãy truy cập vào Settings> Update & Security> Windows Update > check for update để lấy bản cập nhật.

Còn đây là gói cập nhật của Win 10 build 15063.138 (KB4015583)
Kích thước gói cập nhật của phiên bản 32-bit và 64-bit là 52MB và 114MB tương ứng. Lưu ý rằng những cập nhật này là bản cập nhật tích lũy cho Win 10 creators update. Vì vậy, các gói chứa tất cả các bản sửa lỗi đã phát hành trước đó và không có tính năng mới nào được giới thiệu trong bản này.

Link download
Download 32-bit
Download 64-bit

hoặc bạn có thể tải bản cập nhật tại trang chủ của Microsoft
http://www.catalog.update.microsoft....px?q=KB4015583
----
Bạn chỉ cần tải phiên bản tương ứng về cập nhật thủ công qua Windows Update như bình thường thôi.