Add-in excel là 1 chức năng rất hữu ích, nhưng nó cũng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ về bảo mật thông tin, các add-in được chia sẻ trên mạng với nhiều nguồn khác nhau nhưng các bạn nên chọn các trang uy tín và có đánh giá của người dùng. Nếu không dùng tới bạn cũng có thể tạm thời gỡ bỏ nó khỏi excel, hoặc 1 trường hợp khác là sau khi cài add-in bạn không cần dùng, hoặc dùng cái khác tốt hơn bạn cũng có thể xóa nó đi

Để xóa add-in excel bạn có thể làm như sau:

Bước 1:

Xóa file Add-in nguồn tức là file bạn Browse để cài add-in. Nếu không nhớ đường dẫn bạn cũng có thể vào phần quản lý add-in và Browse tới nguồn và xóa trực tiếp nó đi

Hướng dẫn cách xóa Add-in excel

Vào File --> Options

Hướng dẫn cách xóa Add-in excel


Add-ins --> Go

Hướng dẫn cách xóa Add-in excel

Uh check, chọn Đổi số và Browse tới nguồn của file và xóa nó đi.

Hướng dẫn cách xóa Add-in excel

Sau khi xóa xong file nguồn các bạn trở lại và lại vào File --> Options --> Adin --> Go --> Uncheck vào Add-in cần xóa, 1 thông báo sẽ hiển thị là đường dẫn file add-in không còn bạn có muốn xóa. Chọn Yes để xóa


Hướng dẫn cách xóa Add-in excel

Và Add-in đã được gỡ bỏ khỏi excel của bạn, nhân Ok để hoàn thành

Hướng dẫn cách xóa Add-in excel

Xem thêm: Hướng dẫn cài Add-in, sử dụng Add in Excel 2007 2010 2013