HƯớng dẫn cách xóa chữ chìm trong excel, xóa chữ page excel

Có khả nhiều bạn thắc mắc hỏi rằng làm sao để xóa được chữ Page 1, Page 2, tức là trang 1 trang 2 chìm trong excel khi chọn chế độ Page Break Preview, thì mình xin trả lời rằng, mặc định khi bạn chọn chế độ này sẽ không xóa được chữ page 1 page 2... chím, vì đây là tính năng để giúp người dùng xem trước trang giấy khi in, và cũng có thể điều chỉnh khổ giấy cho phù hợp để in hết hoặc 1 phần văn bản

Cách xóa chữ chìm, chữ Page 1, Page 2 trong excel


Muốn bỏ chữ này thì bạn chỉ có cách chuyển về chế độ Normal thôi nhé

Cách xóa chữ chìm, chữ Page 1, Page 2 trong excel

Với excel 2003 các bạn cũng chuyển bằng cách vào View ---> Chọn Normal

Xem thêm: Hướng dẫn xóa hàng, xóa cột trong excel 2007 2010 2013 - Delete Row, Column