Bài viết hướng dẫn cách bạn Cách đính kèm file word, hình ảnh vào trong file excel, đính kèm file vào Excel: File word, excel, powerpoint, hình ảnh, video

Khi soạn thảo và sử dụng văn bản excel rất có thể bạn sẽ có nhu cầu phải đính kèm hoặc chèn 1 file nào đó vào 1 file excel, ví dụ điển hình là chèn 1 file excel khác vào file excel hiện tại, hoặc chèn file powerpoint, file hình ảnh theo dạng embed sẵn hoặc theo dạng click link.

Để chèn file hình ảnh bạn có thể dễ dàng chèn vào bằng cách chọn Insert --> Picture, chọn từ máy tính hoặc chọn từ hình ảnh online

Cách chèn file excel, đính kèm insert file vào Excel: File word, powerpoint, hình ảnh, video

Còn trong bài viết này mình sẽ đề cập tới việc chèn file khác ví dụ như file pdf, powerpoint, word, excel vào thì bạn chọn Insert --> biểu tượng Object như hình phía dưới, tuy ftheo các phiên bản excel 2007 2010 2013 2003 vị trí nó có thể hơi khác nhau xíu nhé, nhưng biểu tượng thì giống nhau

Cách chèn file excel, đính kèm insert file vào Excel: File word, powerpoint, hình ảnh, video


Sau khi chọn bạn có thể tạo mới file hoặc chọn file có sẵn bằng cách click sang tab Create frome File --> Chọn Browse để duyệt tới file cần chèn vào

Cách chèn file excel, đính kèm insert file vào Excel: File word, powerpoint, hình ảnh, video

Nếu bạn muốn nó hiển thị luôn trong file excel thì nhấn OK, còn nếu chỉ hiển thị dạng đính kèm, click vào thì mở thì check vào phần Link to File, Display as icon. Có hình ảnh xem trước để bạn dễ hình dùng

Cách chèn file excel, đính kèm insert file vào Excel: File word, powerpoint, hình ảnh, video

Ví dụ ở đây mình chèn dạng icon, bạn có thể thấy biểu tượng được hiển thị và chỉ việc click vào icon nó sẽ tự động mở file excel hoặc bất kỳ file nào bạn chọn lên

Cách chèn file excel, đính kèm insert file vào Excel: File word, powerpoint, hình ảnh, video


Hy vọng sẽ hữu ích với các bạn

Xem thêm: Cách tạo bảng, kẻ bảng trong excel 2007 2010 2013 2016 - Insert Table