Nếu mới sử dụng excel và mới sử dụng chức năng Filter có thể bạn sẽ gặp thắc mắc là làm sao để trở lại ban đầu sau khi filter, vì khi filter xong dữ liệu sẽ chỉ còn lại những phần bạn đã chọn, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách bạn xóa Filter, remove chức năng lọc trong excel các phiên bản 2007 2010 2013 2016

Để xóa Filter của 1 trường nào đó bạn chỉ cần click vào biểu tượng phễu lọc ở cột đó sau đó click CLear FIlter From Trường này, hoặc cũng có thể check đầy đủ ở phần lựa chọn phía dưới, nhanh thì chọn Select All


Hướng dẫn cách xóa Bộ lọc Filter trong Excel - Delete remove Filter

Hoặc cách thứ 2 để xóa Filter tất cả là bạn tắt chức năng Filter bằng cách click vào tab Data --> Bỏ chọn FIlter

Hướng dẫn cách xóa Bộ lọc Filter trong Excel - Delete remove Filter

Và bây giờ file excel của bạn đã trở lại trạng thái ban đầu, không còn bộ lọc và cũng không còn các nút lọc dữ liệu nữa

Hướng dẫn cách xóa Bộ lọc Filter trong Excel - Delete remove Filter


Xem thêm hướng dẫn: Hướng dẫn xóa hàng, xóa cột trong excel 2007 2010 2013 - Delete Row, Column