Format as table là 1 tính năng rất hay trong excel từ phiên bản 2007 giúp người dùng có thể dễ dàng định dạng bảng theo những style có sẵn rất đẹp hoặc cũng có thể tự mình định nghĩa những style riêng để phù hợp với công việc và thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên vì 1 lý do nào đó bạn không muốn sử dụng tính năng này nưa thì làm sao để xóa được format as table
Cách xóa bảng, xóa Format as table trong excel
Format as table là 1 tính năng rất hữu ích để nhanh chóng định dạng cho bảng biểu và tạo bộ lọc dễ xử lý và dễ xem hơn

Cách 1: Remove Format Table

Dùng tính năng format as table thì các bạn chỉ cần xóa đi bằng cách click vào bất ký vị trí nào trên bảng sau đó vào Table Tools --> Design --> Table Style --> Chọn phần mở rộng --> Clear để xóa, bảng bạn sẽ trở về trạng thái ban đầu trước khi format table

Cách xóa bảng, xóa Format as table trong excelCách 2: Convert thành vùng chọn bình thường
Trước tiên để xóa được format as table các bạn cần phải bôi đen toàn bộ bảng bạn muốn xóa kiểu định dạng này, sau đó click chuột phải chọn Table --> convert to Range

Cách xóa bảng, xóa Format as table trong excel

Chọn Yes để xác nhận việc chuyển đổi này, hiểu sơ bạn có thể hiểu tính năng này giúp việc chuyển đổi định dạng bảng về định dạng vùng bình thường

Cách xóa bảng, xóa Format as table trong excel

KHi thành công bảng của bạn sẽ không còn biểu tượng Filter và khi click vào vj trí bất kỳ nào của bảng sẽ không hiển thị công cụ Desin nữa

Cách xóa bảng, xóa Format as table trong excel

Trong trường hợp bạn muốn xóa luôn định dạng của format as table thì vào HOme --> Clear --> Clear Format để xóa định dạng bảng trở lại trạng thái ban đầu

Cách xóa bảng, xóa Format as table trong excel

Hy vọng sẽ hữu ích với các bạn mới sử dụng excel

Xem thêm: Cách tạo bảng, kẻ bảng trong excel 2007 2010 2013 2016 - Insert Table