Microsoft tung ra Windows 10 chính thức vào ngày 29 tháng 7 năm 2015 và sau hai năm công ty đã quyết định kết thúc hỗ trợ cho phiên bản gốc của Windows 10. Phiên bản Windows 10 ban đầu đã nhận được những nâng cấp lớn và được thực hiện tốt hơn và nhanh hơn.

Sau ngày 9/5, Microsoft sẽ chấm dứt hỗ trợ phiên bản Windows 10 Version 1507

Hiện nay Microsoft đã phát hành bản cập nhật lớn thứ 3 dành cho người dùng Windows 10 vào tuần trước, tên gọi của nó là Creators Update. Công ty hiện đã xác nhận rằng họ đã quyết định bỏ hỗ trợ cho phiên bản gốc của hệ điều hành Windows 10 vào tháng tới.

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 5, phiên bản gốc Windows 10 version 1507 sẽ không còn được hỗ trợ và sẽ không nhận được bất cứ bản cập nhật bảo mật hoặc hỗ trợ nào từ Microsoft. Công ty trước đó đã lên kế hoạch chấm dứt hỗ trợ trong tháng 3 nhưng sau đó hãng đã quyết định lùi vào tháng 5 sau khi phát hành bản Cập nhật của Creators Upddate.

Công ty cũng đã khuyên người dùng phải nâng cấp lên phiên bản mới nhất của hệ điều hành để tiếp tục nhận được cập nhật trên Windows 10 như version 1511 ( “November Update”), version 1607 ( “Anniversary Update” ) hay mới nhất phiên bản 1703 ( “Creators Update”) .

Nếu người dùng không quan tâm đến việc nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Windows 10, họ có thể tiếp tục sử dụng phiên bản gốc nhưng sẽ không thể có được bất kỳ bản sửa lỗi bảo mật nào của Microsoft nữa, và cũng có nguy về bảo mật.

Bạn nào đang dùng Win 10 phiên bản này thì nâng cấp lên phiên bản mới nhất cho nó hỗ trợ tốt.