Microsoft vừa mới phát hành nâng cấp Windows 10 Mobile cho các thiết bị cũ hơn đã được cung cấp bằng cách tải ứng dụng Upgrade Advisor từ Windows Store.

Đường dẫn nâng cấp chính thức từ Windows Phone 8.1 đến Windows 10 Mobile không còn tồn tại nữa

Giờ đây, công ty đã ngừng dịch vụ sau khi xác nhận rằng chỉ có 13 thiết bị sẽ nhận được Bản cập nhật Windows 10 Creators Update mobile. Ứng dụng vẫn có sẵn để tải xuống qua Cửa hàng (Windows Store) nhưng sẽ hiển thị lỗi khi cố gắng kiểm tra xem thiết bị có sẵn cho nâng cấp Windows 10 hay không.

Thông báo của công ty rằng chỉ có 13 thiết bị đủ điều kiện để nâng cấp lên Windows 10 chính thức dành cho tất cả các thiết bị Windows Phone 8.1 ngoại trừ Lumia 640 và 640 XL.

Tuy nhiên, người dùng với thiết bị không được hỗ trợ sẽ vẫn nhận được cập nhật thông qua vòng Release Preview của Chương trình Insider của Windows. Microsoft vẫn chưa cập nhật bất kỳ hình ảnh nhà máy nào có sẵn thông qua Công cụ Phục hồi Thiết bị Windows (Windows Device Recovery Tool).

Do đó người dùng không nên đặt lại điện thoại vì người dùng hiện không có đường nâng cấp thích hợp và sẽ phải ở lại Windows Phone 8.1 mà thôi.