Hướng dẫn cách để bạn xóa ghi chú, xóa comment trong excel các phiên bản 2003 2007 2010 2013

Ghi chú là 1 tính năng khá hữu ích trong excel để giải thích hoặc ghi chú điều gì đó giúp người xem file dễ dàng hiểu và theo dõi hơn. Ngoài việc viết ghi chú tận nơi thì bạn cũng có thể thể viết ghi chú ở cuối file hoặc đầu file. Để xóa ghi chú comment trong excel bạn chỉ việc chọn và nhấn nút Delete.

Tuy nhiên đểu xóa nhiều ghi chú 1 lúc thì làm việc này khá thủ công, khi đó bạn chỉ cần vào Home --> Clear --> Clear Comments

Hướng dẫn cách xóa ghi chú, comment trong excel 2007 2010 2013

Tất cả các ghi chú để được xóa hết

Hướng dẫn cách xóa ghi chú, comment trong excel 2007 2010 2013

Nếu muốn backup lại bạn có thể nhấn nút Undo hoặc Ctrl + Z

Xem thêm: Hướng dẫn xóa hàng, xóa cột trong excel 2007 2010 2013 - Delete Row, Column