Khi muốn xóa công thức excel để chỉ lại dữ liệu dễ dàng cho việc xử lý thường người dùng sẽ nghĩ ngay tới việc sử dụng 1 công cụ nào đó của excel giúp làm việc này dễ dàng. Nhưng thực tế excel không có tính năng xóa hàm hoặc tất cả các hàm trong văn bản excel mà bạn chỉ có thể sử dụng tính năng copy và paste spcial mà ở đây là past value hoặc value and formatting.

Ví dụ ở đây mình có file excel cũng dùng khá nhiều hàm ở nhiều cột khác nhau
Hướng dẫn cách xóa tất cả công thức trong Excel nhanh nhất

Bạn có thể xóa nhanh tất cả các hàm của execl bằng cách sau, click vào phần góc trên bên trai của file excel để chọn toàn bộ file excel nhanh chóng

Hướng dẫn cách xóa tất cả công thức trong Excel nhanh nhất

Click chuột phải vào đó chọn COpy

Hướng dẫn cách xóa tất cả công thức trong Excel nhanh nhất

Tiếp tục vào Home --> Chọn Paste Value --> Value and formating để giữ lại định dạng ban đầu. Bạn cũng có thể chọn paste value thì nó chỉ giữ lại dữ liệu và xóa tất cả các hàm

Hướng dẫn cách xóa tất cả công thức trong Excel nhanh nhất


Hoặc cũng có thể click chuột phải và chọn Paste value --> chọn thêm Paste spcial và chọn Paste value and formatting
Hướng dẫn cách xóa tất cả công thức trong Excel nhanh nhất


Còn trong trường hợp bạn chỉ muốn xóa công thức ở 1 cột hoặc 1 vùng nào đó thì bôi đen toàn bộ vùng hoặc cột sau đó làm theo hướng dẫn trước đó của vforum.vn

Xem thêm:Hướng dẫn cách xóa bỏ công thức excel giữ giá trị