In 1 vùng chọn trong excel là 1 tính năng khá hay để người dùng có thể in những gì cần thiết và loại bỏ những gì không thiết, tuy nhiên khi thiết lập rồi thì nó sẽ luôn chọn vùng in bạn đã đặt. Vậy làm sao để xóa vùng in này để trở về chế độ in bình thường hoặc thiết lập vùng in khác.

Đơn giản bạn chỉ cần mở file Excel lên sau đó vào Page Layout --> Print Area --> Clear Print Area

Cách xóa vùng in trong Excel - Remove Print Area

Bây giờ bạn có thể in bình thường hoặc thiết lập in 1 vùng khác

Xem thêm: Hướng dẫn xóa hàng, xóa cột trong excel 2007 2010 2013 - Delete Row, Column