Trong rất nhiều trường hợp khi làm việc với excel các bạn cần phải cắt ký tự cuối cùng của chuỗi hoặc cắt bỏ ký tự đầu của chuỗi để loại bỏ những thành phần dư thừa, hoặc kể cả cắt ký tự đầu, ký tự cuối để phục vụ cho các hàm khác như vlookup, hlookup. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt bỏ ký tự đầu hoặc ký tự chuỗi

Cắt bỏ, xóa ký tự cuối tron chuối dùng hàm:
=LEFT(B5,LEN(B5)-1)
Tức là chúng ta sẽ cắt và giữ lại từ ký tự đầu tiên từ trái sang phải cho tới ký tự gần cuối cùng, vị trí ký tự sát ký tự cuối cùng bằng chiều dài chuỗi trừ đi 1

Hướng dẫn hàm cắt bỏ, xóa ký tự cuối, xóa ký tự đầu trong chuỗi

Và kết quả ở ví dụ này chúng ta sẽ cắt được ký tự cuối của chuỗi là dấu chấm(.)

Hướng dẫn hàm cắt bỏ, xóa ký tự cuối, xóa ký tự đầu trong chuỗi

Nếu trong trường hợp ký tự cuối không phải lúc nào cũng xuất hiện thì các bạn sẽ sử dụng thêm 1 hàm IF, kiểm tra nếu ký tự cuối cùng là dấu . thì sẽ cắt đi, không thì sẽ giữ lại
=IF(RIGHT(B5,1)=".",LEFT(B5,LEN(B5)-1),B5)
Ngoài ra các trường hợp khác phức tạp hơn các bạn cần phải có nhưng xử lý khác, cái này chỉ là cơ bản

Cắt bỏ ký tự đầu tiên

Chúng ta cũng làm tương tự như cắt bỏ ký tự cuối nhưng thay vì dùng hàm LEFT chúng ta sẽ dùng hàm RIGHT để cắt lấy toàn bộ ký tự thứ 2 tới ký tự cuối cùng
=RIGHT(B5,LEN(B5)-1)

Hướng dẫn hàm cắt bỏ, xóa ký tự cuối, xóa ký tự đầu trong chuỗi

Và kết quả chúng ta sẽ có kết quả như sau, cái này mình chỉ lấy ví dụ thôi nhé, chứ thực tế thì hơi vô lý

Hướng dẫn hàm cắt bỏ, xóa ký tự cuối, xóa ký tự đầu trong chuỗi

Hy vọng sẽ hữu ích với các bạn đang cần thiết và mới sử dụng excel

Xem thêm: Hướng dẫn xóa hàng, xóa cột trong excel 2007 2010 2013 - Delete Row, Column