List, listbox là những tính năng cũng không gặp nhiều trong excel tuy nhiên cũng rất hữu ích trong nhiều trường hợp, nhưng có 1 điều khá nhiều bạn thắc mắc là làm sao để xóa list khi không cần dùng nữa vì không thể xóa list, listbox bằng cách nhấn nút Delete hay click chuột phải chọn Delete được. Vậy làm sao để xóa.

Trước tiên các bạn click chọn List muốn xóa

Hướng dẫn cách xóa list, listbox trong Excel

Tiếp tục vào Data --> Data Validation --> Data Validation...

Hướng dẫn cách xóa list, listbox trong Excel

Click vào Clear All để xóa hết các dữ liệu sau đó chọn OK

Hướng dẫn cách xóa list, listbox trong Excel

Và bây giờ đã mất listbox, tương tự nếu bạn muốn sửa dữ liệu trong listbox thì cũng có thể thay đổi vùng chọn, hoặc xóa hết vùng chọn thì list cũng sẽ được xóa

Hướng dẫn cách xóa list, listbox trong Excel

Nếu các bạn muốn tạo lại listbox có thể xem hướng dẫn sau: Cách tạo list excel drop down xổ xuống lựa chọn - Combobox