Hướng dẫn cách xóa Macro trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016 delete Macro trong excel bật hoặc tắt marco

Để xóa bặt chạy excel cũng như nhiều xử lý khác các bạn nền Bật tab Developer mặc định đã bị ẩn đi trên tất cả các phiên bản, click vào link đó để xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết.

Sau khi bật để xóa macro bạn chỉ việc vào Developer --> Macro

Hướng dẫn cách tắt Macro, xóa Macro trong Excel 2007 2010 2013

1 cửa sổ quản lý ất cả các macro bạn đã từng chạy sẽ hiển thị muốn xóa cái nào bị chỉ việc chọn sau đó click vào Delete để xóa

Hướng dẫn cách tắt Macro, xóa Macro trong Excel 2007 2010 2013

1 thông báo xác nhận hiển thị chọn Yes để xóa Macro này

Hướng dẫn cách tắt Macro, xóa Macro trong Excel 2007 2010 2013

Trong trường hợp bạn chỉ muốn tắt tức muốn disable tạm thời macro thì vào

Option --> Trust Center --> Trust Center Settings --> Macro Settings --> Enbale or disable

Hướng dẫn cách tắt Macro, xóa Macro trong Excel 2007 2010 2013

Tùy chọn này sẽ giúp bạn dễ dàng enable/disable khi cần thiết

Xem thêm: Hướng dẫn xóa hàng, xóa cột trong excel 2007 2010 2013 - Delete Row, Column