các bạn cho mình hỏi trong excel mình đã bôi đen cột ngày tháng vào format cells... định dạng date rồi. nhưng những ngày nhỏ hơn 13 sẽ nhảy về bên phải còn những ngày lớn hơn 13 lại về bên trái? bạn nào biết giúp mình với