Windows 10 Build 16179 bây giờ có sẵn cho PC Insiders trên Fast Ring

Hôm nay, Microsoft đã phát hành một phiên bản Windows 10 PC mới với phiên bản 16179 dành cho những người dùng Fast Ring trên Redstone 3. Công ty đã phát hành một số tính năng nhỏ mới với phiên bản PC mới nhất dành cho Windows Insiders. Redstone 3 đang trong giai đoạn phát triển ban đầu vì vậy người dùng có thể không thấy nhiều hoặc không có các tính năng mới trong các phiên bản được xây dựng.

Build 16179 có gì mới thì bạn có thể xem rõ tại link này:
blogs.windows.com/windowsexperience/2017/04/19/announcing-windows-10-insider-preview-build-16179-pc-build-15205-mobile/#AUjbtKFhE8EgDzVy.97

Mỗi khi, Microsoft cho ra bản mới chủ yếu khắc phục những lỗi còn tồn tại, và cải tiến nhỏ về giao diện và hoàn thiện dần các tính năng.

Nếu bạn đang tham gia chương trình Insider trên máy tính Windows 10, thì bạn có thể nhận nó thông qua Windows Update, hoặc bạn có thể tải bản ISO về cài đặt mới hoặc cài theo kiểu nâng cấp đè.

Link download Windows 10 Redstone 3 build 16179 ISO (Lưu ý: đây là bản thử nghiệm do Microsoft phát hành)
Tải ở đây:
Mã:
https://sendit.cloud/f/embed/9jv0096812hu