Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV (nhiệm kỳ 2010 – 2015)
Đồng chí Võ Văn Dũng
Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Văn Út
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Trương Minh Chiến
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Phạm Hoàng Bê
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Lê Thanh Dũng
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Hồ Khải Hoàng
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Đỗ Việt Thắng
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Dương Thành Trung
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Phan Việt Lâm
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Khuê
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Đoàn Ngọc Sai
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Quảng Trọng Ninh
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Hồng Lý
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Lương Ngọc Lân Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy
Đồng chí Lê Thanh Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủyDanh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XIV (nhiệm kỳ 2010 – 2015)


1. Đồng chí Dương Ngọc Ẩn
2. Đồng chí Phạm Hoàng Bê
3. Đồng chí Dương Văn Bền
4.Đồng chí Lê Hữu Buôl
5. Đồng chí Lê Minh Chiến
6. Đồng chí Trần Hồng Chiến
7. Đồng chí Trương Minh Chiến
8. Đồng chí Lê Dũng
9. Đồng chí Lê Thanh Dũng
10. Đồng chí Ngô Hữu Dũng
11. Đồng chí Trần Hùng Dũng
12. Đồng chí Võ Văn Dũng
13. Đồng chí Trần Hoàng Duyên
14. Đồng chí Lê Hiền
15. Đồng chí Võ Anh Hóa
16. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa
17. Đồng chí Vũ Văn Họa
18. Đồng chí Hồ Khải Hoàng
19. Đồng chí Huỳnh Minh Hoàng
20.Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng
21. Đồng chí Huỳnh Minh Hội
22.Đồng chí Lê Thanh Hùng
23. Đồng chí Hồ Quang Huy
24. Đồng chí Nguyễn Khuê
25. Đồng chí Phan Việt Lâm
26. Đồng chí Lương Ngọc Lân
27. Đồng chí Nguyễn Chi Lăng
28. Đồng chí Võ Minh Lương
29. Đồng chí Nguyễn Hồng Lý
30. Đồng chí Bùi Quốc Nam
31. Đồng chí Lê Thị Ái Nam
32. Đồng chí Phan Như Nguyện
33. Đồng chí Quảng Trọng Ninh
34. Đồng chí Trần Quốc Nông
35. Đồng chí Nguyễn Chính Quán
36. Đồng chí Huỳnh Thanh Quang
37. Đồng chí Trần Thanh Quang
38. Đồng chí Trần Thị Hoa Ry
39. Đồng chí Đoàn Ngọc Sai
40. Đồng chí Phan Tấn Tài
41. Đồng chí Nguyễn Bình Tân
42. Đồng chí Trần Minh Tạo
43. Đồng chí Đỗ Việt Thắng
44. Đồng chí Lâm Quyết Thắng
45. Đồng chí Trần Quốc Thắng
46. Đồng chí Nguyễn Chí Thiện
47. Đồng chí Dương Thành Trung
48. Đồng chí Đặng Tiến Út
49. Đồng chí Nguyễn Văn Út
50. Đồng chí Trần Văn Út
51. Đồng chí Võ Văn Út
52. Đồng chí Nguyễn Tấn Vạn
53. Đồng chí Lê Quốc Việt
54. Đồng chí Phan Hùng Việt