Hướng dẫn cách bỏ cố định dòng, cố dịnh cột trong excel các phiên bản 2003 2007 2010 2013

Một số bạn thắc mắc là sau khi chọn chế độ cố định dòng, cố định cột rồi thì làm sao để bỏ sau khi đã xem xong thì bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây, chức năng cố dịnh dòng cột sau khi chặn xong thì cũng hiển thị chức năng bỏ cố định ngay sau đó

Hướng dẫn cách bỏ cố định dòng, cố dịnh cột trong excel


Các bạn chỉ việc vào tab View --> Chọn Unfreeze Panes

Hướng dẫn cách bỏ cố định dòng, cố dịnh cột trong excel

Hoặc tương tự, Unfreeze Top Row... nếu bạn cố định cột


Xem thêm: Hướng dẫn cách xóa xuống dòng trong Excel(Alt + Enter)