Hướng dẫn cách tách cột trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016 1 cột thành 2 hay nhiều cột

Khi làm việc với 1 file văn bản excel việc phải chuẩn hóa lại dữ liệu là rất thường gặp, và việc phải xử lý bóc tách dữ liệu cũng rất hay gặp, ví dụ thông thường khi nhập 1 thông tin người dùng sẽ nhập liên tiếp các thông tin, khi xử lý dữ liệu bạn cần tách ra để sử dụng chúng 1 cách linh hoạt hơn.

Ở đây mình có 1 ví dụ khi nhập tên người dùng nhập luôn số điện thoại nối thêm bằng dấu gạch ngang ở giữa và việc của chúng ta là cần tách ô này thành 2 ô riêng biệt, 1 ô là tên và 1 ô là số điện thoại. Excel cũng hỗ trợ rất tốt tính năng này và cũng có khá nhiều tùy chọn cho các bạn trong nhiều trường hợp phải tách ô khác nhau.

Trước tiên để tách cột các bạn cần phải bôi đen vùng cần tách nên chỉ bôi dữ liệu thôi, phần header và dư không nên bôi đen sẽ dễ theo dõi hơn. Sau đó vào tab Data --> Chọn Text to Columns

Hướng dẫn cách tách cột trong Excel thành 2 hay nhiều cột

1 thông báo hiện lên với chức năng Convert text to column wizard với 3 bước. Bước đầu tiên chúng ta sẽ có 2 lựa chọn
  • Delimited: Tức là tách cột với những ký tự ngăn cách ví dụ như tab, dấu gạch ngang, dấu phẩy, khoảng trắng...
  • Fixed with: Tức là tách cột theo chiều rộng của dữ liệu, ví dụ dữ liệu gồm 2 cột dù từng row có chiều dài khác nhau nhưng chia đều chiều rộng thành 2 khoảng giống nhau.

Trường hợp của mình ngăn cách bằng dấu gạch ngang nên mình sẽ chọn lựa chọn đầu tiên sau đó nhấn Next

Hướng dẫn cách tách cột trong Excel thành 2 hay nhiều cột

Tiếp tục phần Delimiters(dấu phân tách)
  • Tab: là 1 khoảng trắng tab
  • Semicolon: dấu chấm phảy
  • Comma: dấu phẩy
  • Space: khoảng trắng
  • Other: Tùy chọn khác

Mình sẽ chọn other vì của mình là dấu gạch ngang và mình sẽ điền dấu gạch ngang vào ô này. Tiếp tục nhấn Next

Hướng dẫn cách tách cột trong Excel thành 2 hay nhiều cột

Và chún ta sẽ có kết quả ngay phía dưới, nếu đúng với ý bạn thì nó sẽ tách ra thành 2 ô riêng biệt, sau đó bạn cần click vào từng ô để chọn kiểu Format cho dữ liệu nhé. Ví dụ ở bài này mình format ô đầu tiên là text

Hướng dẫn cách tách cột trong Excel thành 2 hay nhiều cột

Và for mat ô thứ 2 là text luôn, ví trường này là số điện thoại, để mặc định excel sẽ nhận là number và sẽ bỏ số 0 ở đằng trước bạn lại cần phải xử lý lại. Thay vì đó mình format luôn

Hướng dẫn cách tách cột trong Excel thành 2 hay nhiều cột

Và chúng ta sẽ có kết quả sau khi tách cột là 1 cột gồm họ tên số điện thoại thành 2 ô tên và số điện thoại riêng biệt

Hướng dẫn cách tách cột trong Excel thành 2 hay nhiều cột


Ngoài ra còn nhiều trường hợp khác bạn cần tách cột, ví dụ trường hợp tác tên thành 2 trường riêng biệt là Họ, Tên và tên đệm thì bạn có thể xem hướng dẫn bên dưới

Xem thêm: Hướng dẫn cách tách Họ, tách tên, tên đệm trong Excel 2007 2010 2013 2003 nhanh