Hướng dẫn gộp nội dung của 2 o trong excel, ghép 2 cột thành 1 cột không bị mất dữ liệu nhanh nhất

Trường hợp rất thường gặp là bạn sẽ có 1 cộ họ, và 1 cột tên(bao gồm cả tên đệm) hoặc cả 3 cột là: Họ, tên đệm, và tên. yêu cầu đặt ra là ghép 2 cột với nhau để được họ tên đầy đủ bằng cách ghép 1 ô tương ứng cạnh nhau của mỗi cột. Trong Excel thì có hỗ trợ 1 chức năng gọi là Merge Cell, tuy nhiên khi gộp dữ liệu sẽ bị mất 1 cột, và thường là mất cột bên phài. Vì thế các bạn cần phải dùng hàm để nối các chuỗi này lại thành 1 sau đó xóa các cột hoặc các ô kia nếu cần thiết.

Chúng ta cũng có rất nhiều cách khác nhau để ghép 2 cột này, ví dụ trong excel có toán tử & để nối 2 hoăc nhiều chuỗi với nhau. Ở bài này chúng ta sẽ nối ô A5 với 1 khoảng trắng và ô B5 và nhập vào ô C5 nội dung sau:
=A5&" "&B5
Hướng dẫn cách gộp nội dung 2 ô, 2 cột trong Excel thành 1 không mất dữ liệu - Ghép 2 cột Họ và tên

Enter và chúng ta sẽ có kết quả sau khi copy công thức tới các hàng tiếp theo

Hướng dẫn cách gộp nội dung 2 ô, 2 cột trong Excel thành 1 không mất dữ liệu - Ghép 2 cột Họ và tên

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE bằng cách tương tự cũng cho ra kết quả như trê
=CONCATENATE(A5," ",B5)
Hướng dẫn cách gộp nội dung 2 ô, 2 cột trong Excel thành 1 không mất dữ liệu - Ghép 2 cột Họ và tên

Ngoài ra chúng ta cũng có thể ghép 2 cột lại thành 1 bằng 1 cách thủ công đó là nhờ vào Notepad hoặc Notepad++. Trước tiên chúng ta sẽ copy nọi dung của cả 2 cột hoặc 2 ô cần ghép

Hướng dẫn cách gộp nội dung 2 ô, 2 cột trong Excel thành 1 không mất dữ liệu - Ghép 2 cột Họ và tên

Sau đó dán vào notepad, nội dung sẽ tự động ghép lại và cách nhau bằng 1 khoảng trống, tuy nhiên để chuẩn hóa thì các bạn cần sử dụng tính năng Find and Replace để thay thế khoảng trắng này thành 1 khoảng trắng cách space duy nhất, sau đó copy

Hướng dẫn cách gộp nội dung 2 ô, 2 cột trong Excel thành 1 không mất dữ liệu - Ghép 2 cột Họ và tên

Và dán lại vào vị trí nào đó trong excel bạn sẽ ghép được thành HỌ và tên

Hướng dẫn cách gộp nội dung 2 ô, 2 cột trong Excel thành 1 không mất dữ liệu - Ghép 2 cột Họ và tên

Xem thêm: Hướng dẫn cách tách Họ, tách tên, tên đệm trong Excel 2007 2010 2013 2003 nhanh