kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Xin giúp đỡ về bài tập C++

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 384613
  Bài gửi
  5

  Xin giúp đỡ về bài tập C++

  Em xin mọi người giúp làm bài C++ sau. Em cám ơn rất nhiều.
  Cho một mảng A gồm n số nguyên. Viết chương trình cho biết có bao nhiêu cách chọn 2 chỉ số i và j sao cho tổng các số trong mỗi đoạn [0..i), [i..j), [j..n) là bằng nhau (mỗi đoạn có ít nhất một số). Biết rằng dữ liệu vào đảm bảo tổng các số trong A luôn chia hết cho 3.

  - Dữ liệu vào: BAI_2_IN.TXT
  Dòng đầu chứa số n.
  n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên.

  - Dữ liệu ra: BAI_2_OUT.TXT
  Một dòng duy nhất ghi số lượng các cặp i, j tìm được.

  - Giới hạn:
  2 < n < 20000
  -100000 < A[i] < 100000
  Tổng các số trong A luôn luôn chia hết cho 3.

  Ví dụ:
  BAI_2_IN.TXT BAI_2_OUT.TXT
  6
  0
  -1
  0
  -1
  0
  -1
  4  Giải thích: Các cách chia là:
  i = 2, j = 4: [0, -1], [0, -1], [0, -1]
  i = 2, j = 5: [0, -1], [0, -1, 0], [-1]
  i = 3, j = 5: [0, -1, 0], [-1, 0], [-1]
  i = 3, j = 4: [0, -1, 0], [-1], [0, -1]
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 384613
  Bài gửi
  5

  Reply: Xin giúp đỡ về bài tập C++

  Bạn nào chỉ giúp em với. Cho em chút ý tưởng, em cám ơn nhiều nhiều nhiều!!!!

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 384613
  Bài gửi
  5

  Reply: Xin giúp đỡ về bài tập C++

  Bạn nào chỉ giúp em với. Em biết mỗi đoạn phải có tổng là 1/3 của tổng các số trong mảng. Nhưng mà làm sao em chia, làm sao đếm đc số cách chia. Vui lòng hướng dẫn cụ thể cho em tí ạ.

 4. #4
  Ðến Từ
  Cà Mau
  Thành Viên Thứ: 368053
  Bài gửi
  4

  Reply: Xin giúp đỡ về bài tập C++

  Bác nhờ thử bác @tengiday đó. Mấy bài của bác ấy làm rất tốt, nói được làm được. Chỉ là bác ấy hình như ít online lắm.