Ta có công thức: Sinh viên = học + chơi + ăn + ngủ
Trong đó: Heo = ăn + ngủ

Vậy: Sinh viên = học + chơi + heo

<=> Sinh viên - chơi = heo + học

= > Kết luận: Sinh viên mà không chơi thì chẳng khác gì con heo đi học


Miss Lụm Lặt