Chạm đỉnh kim tự tháp.


Hai cô gái 'khổng lồ' cao bằng đỉnh kim tự tháp Giza ở Ai Cập.[B][Nuốt khinh khí cầu ở Campuchia./B]


Nắm bạn trong lòng bàn tay ở Nam Mỹ

Chạm nóc đền Taj Mahal, Ấn Độ.


Bức ảnh thú vị bên tháp Eiffel của Paris, Pháp.


.............