ko nói nhiều,raovatol.com
cả code và tên miền giá 2 triệu,a e nào thích thì múc và phát triển nhé