Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD, cách mở file bản vẽ DWG nếu máy tính chưa không cài đặt phần mềm AutoCAD

Download phần mềm tại đây:
download
4share.vn/f/2c1918151d151f1b/DWGTrueView_2018_ENU_32bit.sfx.exe
fshare.vn/file/7F8NA6S665TJ


http://4share.vn/f/2316171a121a101b/DWGTrueView_2018_ENU_64bit.sfx.exe
fshare.vn/file/PLIJXQNRNMXJ
Password: www.vforum.vn

Chạy file DWGTrueView_2018_ENU_32bit.sfx.exe hoặc 64bit để bắt đầu cài đặt
Nhấn Install

Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD

Chọn I Accept để chấp nhận các điều khoản của nhà cung cấp, nhấn Next


Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD

Định đường dẫn thư mục cài đặt TrueView, thường là C:\Program Files\Autodesk\, nó sẽ tiêu tốn 1.74 GB bộ nhớ ổ cứng của bạn.
Nhấn Install


Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD

Quá trình cài đặt được diễn ra trong khoảng vài phút, có khoảng 3 bước thì phải


Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD

Succesfully: Cài đặt thành công, nhấn Finish và khởi động lại máy là xong.


Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD

Khởi tạo các file cần thiết cho lần chạy đầu tiên

Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD

Các file được mở dưới dạng tab rất dễ thao tác


Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD