Cách chuyển đổi, convert, Save As file .DWG version cao về ver thấp bằng AutoCAD, mở file CAD phiên bản đời cao trên máy tính cài phiên bản đời thấp cũ hơn, sửa lỗi This dwg file cannot be opened because it was created with a more recent version of autocad

Mở file AutoCAD .dwg được tạo từ phiên bản cao hơn bằng AutoCAD đời thấp hơn sẽ không mở được và nhận được thông báo sau:
This dwg file cannot be opened because it was created with a more recent version of autocad

Cách chuyển đổi, convert, Save As file .DWG version cao về ver thấp bằng AutoCAD


Cách khắc phục là bạn cần nhờ người gửi hoặc tạo ra file này, dùng CAD đời cao đó mpr file và Save As về đời CAD trên máy bạn hoặc thấp hơn là mở được

Cách làm là Open file CAD đó lên, chọn vào menu File -> Save as


Cách chuyển đổi, convert, Save As file .DWG version cao về ver thấp bằng AutoCAD


Chọn đường dẫn đặt file mới, lựa chọn định dạng là CAD 2007 chẳng hạn, nhấn Save


Cách chuyển đổi, convert, Save As file .DWG version cao về ver thấp bằng AutoCADGiờ đây file này bạn có thể trên bất kì máy nào cũng được.