Hướng dẫn sửa lỗi thiếu font chữ khi mở file AutoCAD bằng DWG TrueView 2016 2018, download, cài đặt font chữ tiếng Việt full đầy đủ cho phần mềm autocad, dwg trueview

Mở các file AutoCAD bằng phần mềm DWG TrueView 2016 2018, các bạn có thể gặp thông báo thiếu font chữ tiếng Việt có sẵn trong bản vẽ.
Nội dung thông báo:
Missing SHX Files
One or more SHX files are missing. What do you want to do?
Hướng dẫn sửa lỗi thiếu font chữ khi mở file AutoCAD bằng DWG TrueView 2016 2018

Việc của bạn cần làm là chỉ cho phần mềm nơi chứa các font bị thiếu này.
Mở File -> Options


Hướng dẫn sửa lỗi thiếu font chữ khi mở file AutoCAD bằng DWG TrueView 2016 2018

Thêm đường dẫn tới thư mục chứa bộ font tiếng Việt FULL cho AutoCAD. Tắt bật lại phần mềm và mở file là không còn bị thiếu font chữ nữa.
Download Font tiếng Việt AutoCAD Full trọn bộ

Hướng dẫn sửa lỗi thiếu font chữ khi mở file AutoCAD bằng DWG TrueView 2016 2018