Mình có 1 số bộ source Quản lý phòng khám đã chạy trên 10 phòng khám đa khoa và chuyên khoa. Do code mình viết 80%. Nay mình muốn bán lại giá hữu nghị và giải pháp của phần mềm. Ai co nhu cầu xin liên hệ mình.
- Quản lý Bệnh nhân, Hồ sơ bệnh án.
- Quản lý khám bệnh, Kê toa.
- Quản lý nhà thuốc ( Chuẩn GPP ).
- Quản lý kho thuốc.
- Quản lý cấp cứu.
- Quản lý nhập trả kết quá xét nghiệm.
- Quản lý nhập trả CDHA.
- Quản lý viện phí.
- Quản lý chiết khấu chỉ định và thuốc.
- Báo cáo quản trị.