Mấy pro ơi giúp e vs kiểu là mt e trc sài win 7 chả hiểu s ms đầ nó cứ lâu lâu shut dow r càng ngày nó shut dow càng nhanh r tới hnay cứ mở lên là nó tự động shut dow nó cứ tắt mở tắt mở hoài e ms cài lại win 10 pro ms e đã format hết cả 2 ổ đĩa nhưng hiện tượng này vẫn còn e cũng đã kiểm tra xem thanh ram có lỏng k vs Bỏ dấu tùy chọn mục "Automatically Restart". nhưng hễ cứ bật máy là nó lại shut dow mấy pro giúp e vs ạ (( e cảm ơn