Phần mềm quản lý bán hàng HL10.1.0 Chuyên nghiệp
Phần mềm bán hàng Cho các cửa hàng kinh doanh. đầy đủ tính năng.
1. Danh mục (khách hàng,mặt hàng, nhóm hàng....... quản lý sinh nhật khách hàng lên chương trình khuyến mãi)
2. Nhập hàng (mua hàng, nhập điều chuyển, nhập hàng bán trả lại....)
3. Xuất hàng (bán hàng, xuất điều chuyển)
4. Thu tiền (thu tiền công nợ.....)
5. Quản lý tồn kho (theo kho, theo mặt hàng, theo nhóm mặt hàng......)
6. Quản lý doanh thu (theo khách hàng, theo mặt hàng, theo nhân viên......)
7. Quản lý công nợ (theo hóa đơn, theo khách hàng, theo nhân viên bán hàng....)
8. Quản lý lợi nhuận (theo mặt hàng)
9. Đầy đủ báo cáo (tồn kho, công nợ, doanh thu)
10. Giao diện trực quan, làm hóa đơn nhanh chóng bằng các phím tắt......
11. hiển thị dữ liệu người dùng rất đơn giản và dễ nhìn
12. tìm kiếm dữ liệu chuyên nghiệp . Giống như tìm kiếm trên Google.com
Video Demo
Đt : 090.279.6364
Mail : haihacker85@gmail.com