Chào các bạn, Gần đây mình có mua toàn bộ bộ sách 12 cuốn học IOS của Ray Wenderlich sách của Ray Wenderlich thì các bạn cũng biết rồi. và giờ mình muốn share lại cho bạn nào cần với giá 600k, toàn bộ sách của mình là version mới nhất đầy đủ Full source code hỗ trợ Swift 4 và IOS 11. Nếu có bản cập nhật mới về, mình sẽ gửi lại cho các bạn bản cập nhật đó.


Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với mình theo email: truonghang0207@gmail.com


Đây là list danh sách các cuốn sách của Ray Wenderlich:


1. iOS 11 by Tutorials (NEW!)

2. RxSwift Reactive Programming with Swift First Edition Ray Wenderlich

3. Advanced Apple Debugging & Reverse Engineering

4. Swift Apprentice, Third Edition Begin Programming with Swift 4 Ray Wenderlich

5. iOS Apprentice, Sixth Edition Begin IOS development with Swift 4 Ray Wenderlich

6. tvOS Apprentice, Third Edition Begin TvOs development with Swift 4 Ray Wenderlich

7. WatchOs By Tutorials Second Edition Making Apple Watch apps with watchOS 3 & Swift 3 Ray Wenderlich

8. Core Data By Tutorials Third Edition IOS 10 and Swift 3 edittion Ray Wenderlich

9. iOS Animations by Tutorials, Fourth Edition IOS 11 and Swift 4 edition Ray Wenderlich

10. 2D Apple Games by Tutorials, Second Edition Begin 2D IOS & tvOS Game Development with Swift 4 Ray Wenderlich

11. 3D Apple Games by Tutorials, Second Edition Begin 3D IOS & tvOS Game Development with Swift 4 Ray Wenderlich

12. Unity Games By Tutorials Make 4 complete unity games from scratch Using C# Ray Wenderlich

Và mình cũng mới mua 1 bộ advance bundle swift của Ray Wenderlich mới ra gồm 4 cuốn:

1, Design Patterns by Tutorials First Edition - Learning design patterns in Swift 4


2, Data Structures and Algorithms in Swift First Edition - Implementing practical data structures with swift 4


3, Realm Building Modern Swift Apps with Realm Database First Edition - Building modern Swift apps with Realm database


4, Server Side Swift with Vapor First Edition - Building web APIs and web apps in Swift

Mình muốn bán bộ advance 4 cuốn này với giá 300k. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình theo email: truonghang0207@gmail.com nhé.


Chi tiết các bạn có thể xem tại prograbooks.com


Cám ơn các bạn