Khi soạn thảo các văn bản chuyên nghiệp thì việc tạo chú thích để giải thích ý nghĩa của 1 số từ, thuật ngữ là không thể thiếu và trong word thì tính năng này cũng được hỗ trợ khá hay tạo thuận lợi cho người sử dụng. Trong đó các bạn sẽ có 2 loại là Chú thích Endnote và chú thích Footnote
  • Footnote: Tạo chú thích ở cuối cùng phần Footer
  • Endnote: Tạo chú thích ở cuối văn bản

Để tạo chú thích các bạn vào References --> phần Footenote --> Bôi đen chữ hoặc đoạn text cần chú thích sau đó bấm Insert Footnote

Hướng dẫn cách tạo ghi chú, chú thích - Footnote, EndNote trong Word

Sau đó gõ ghi chú vào, khi rê chuột vào phần vừa bôi đen thì bạn sẽ thấy hiển thị

Hướng dẫn cách tạo ghi chú, chú thích - Footnote, EndNote trong WordHướng dẫn cách tạo ghi chú, chú thích - Footnote, EndNote trong Word
Rê chuột vào dòng chữ các bạn sẽ thấy hiển thị lên ghi chú, hoặc các bạn muốn xem tất cả các ghi chú có thể click vào Show Note để phần mềm hiển thị lần lượt các ghi chú

Hướng dẫn cách tạo ghi chú, chú thích - Footnote, EndNote trong Word

Ngoài ghi chú bạn cũng có thể tạo comment để giải thích

Xem thêm: Cách tạo và xoá comment trong word 2007 2010 2003 2013