Khi viết số la mã trong word các bạn chỉ cần sử dụng các ký tự I V X L C D M nhưng phải được viết hoa dể biểu diễn. Tuy nhiên cũng còn 1 cách khác nếu các bạn không biết quy luật và các sử dụng là copy và dán hoặc nếu biểu diễn số la mã để hiển thị chỉ mục thì có thể làm theo hướng dẫn sau.

Xem thêm: Cách viết số la mã, danh sách số la mã từ 1-1000

Ví dụ ở đây dễ hình dung mình sẽ tạo chỉ mục cho các số từ 1 tới 3000 các bạn bôi đen sau đó vào tab Home --> Chọn NUmbering Multilevel List --> Chọn Define New List Style

Cách viết số La Mã trong word, đánh chỉ mục số la mã

Chọn thiết lập như hình để biểu diễn theo số la mã

Cách viết số La Mã trong word, đánh chỉ mục số la mã

Và bây giờ bạ có số la mã cần tìm, trong trường hợp bạn muốn biểu diễn số la mã cũng có thể dùng cách này để biết biểu diễn số bất kỳ

Cách viết số La Mã trong word, đánh chỉ mục số la mã

Xem thêm: Hướng dẫn cách chèn link website(Hyperlink), đường dẫn file, thư mục trong word 2007 2010 2013 2016