Phiên âm tiếng Anh không giống các ký tự bình thường, vì thế khi viết bình thường trên word chúng ta không thể viết đầy đủ được các chữ mà cần phải sử dụng các ký tự đặc biệt của 1 số font chữ hoặc cách nhanh nữa là copy và past

Cách dễ dàng nhất là các bạn vào bảng danh sách đầy đủ các phiên âm sau đó cần chữ nào thì copy chữ đó

Bảng phiên âm: Bảng phiên âm trong tiếng Anh: Cách đọc, viết các ký hiệu và nguyên tắc sử dụng - Pronunciation

Các ký tự phiên âm tiếng Anh
i:
i
I
e
æ
ɑ:
ɒ, ɔ
ɔ:
ʊ
u:
u
ʌ
ɜ:
ə
ei
əʊ, ou
ai
ɔi
ʊə
p
b
t
d
k
ɡ
f
v
ɵ
ð
s
z
ʃ
ʒ
h
m
n
ŋ
l
r
j
w

Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng Character Maps bằng cách dùng công cụ search trên windows hoặc vào đường dẫn
Start --> Programs --> Accessories --> System Tools --> Character Map
Hướng dẫn cách viết phiên âm tiếng Anh trong Word 2003 2007 2010 2013 2016


Tại phần Font chọn Lucida Sans Unicode và kéo xuống để tìm các ký tự pheien âm tiếng Anh tương ứng

Hướng dẫn cách viết phiên âm tiếng Anh trong Word 2003 2007 2010 2013 2016

Xem thêm: Cách gõ, viết m2 m3 mét vuông, mét khối trong word, excel, powerpoint